KVKK DUYURUSU

Kurumsal Bilgilendirme Duyurusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 22 ve 24. maddelerine dayanılarak çıkarılan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının ı bendi gereğince “Kişisel Verilerin Korunması, işlenmesi ve güvenliği ile ilgili sektörel uygulama esaslarını belirlemek ve akreditasyon, sertifikasyon, eğitim ile rehberlik konularında usul ve esasları belirlemek” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev ve yetkisi kapsamındadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatlar ile ilgili eğitim programları çerçevesinde kurumumuzla akredite olmuş ya da kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş bir kurum veya kuruluş yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Fiber Aydınlatma